ფინანსები
სტიპენდიების ახალი პროგრამა - შესაძლებლობა ბაკალავრებისთვის მიიღონ 100...

ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, ერთი წლის განმავლობაში მიიღონ საქართველოს ბანკის 100%-იანი ან ნაწილობრივი სწავლის დაფინანსება ბანკის პარტნიორ 13 უნივერსიტეტში, საბაკალავრო საფეხურზე სასურველი მიმართულებით სწავლისთვის.პროექტი განგრძობით ხასიათს ატარებს. ბანკი სწავლას ყოველწლიურად რამდენიმე ათეულ სტუდენტს დაუფინანსებს.„საქართველოს ბანკის გუნდში გვჯერა ახალგაზრდების, მათი უსაზღვრო შესაძლებლობების და იმის, რომ სწორედ ისინი შეცვლიან ჩვენ ქვეყანას უკეთესობისკენ. სწორედ ამიტომ ვიწყებთ ახალ სასტიპენდიო პროექტს  საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისთვის, რაც გულისხმობს ბანკის პარტნიორ 13 უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში სტუდენტებისთვის სწავლის 100%-იან ან ნაწილობრივ დაფინანსებას.მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ბანკის სტიპენდია არ არის ერთჯერადი ინიციატივა, ის დროში განგრძობითი პროექტია, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ სტუდენტებისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ვხდით უმაღლეს განათლებას, რაც თავის მხრივ, ახალგაზრდებში აჩენს სწავლის სურვილსა და მოტივაციას. ეს მხოლოდ დასაწყისია. საქართველოს ბანკი არ ჩერდება, რადგან ჩვენი მიზანია, ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო მეტად გავზარდოთ პარტნიორი უნივერსიტეტების სია, რათა მოვიცვათ საქართველოს მასშტაბით უფრო მეტი რეგიონი და  მეტ ახალგაზრდას შევუქმნათ ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა“, - აღნიშნავს არჩილ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ბაკის გენერალური დირექტორი.საქართველოს ბანკის სტიპენდიების ახალ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:· უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;· აინტერესებდეს საბანკო საქმიანობა, ბიზნესი, არქიტექტურა, ტექნოლოგიები ან უნივერსიტეტების მიერ პრიორიტეტული მიმართულებები (იქნება ეს მედიცინა, ისტორია თუ სხვა);· ამასთან, მას უნდა ჰქონდეს ლიდერობის პოტენციალი.აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ბანკის სასტიპენდიო პროგრამის გამარჯვებულებს თითოეული უნივერსიტეტი ინდივიდუალურად, მათ მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებისა და პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად, თავად შეარჩევს. ინფორმაციის მიღებას ახალგაზრდები თავად უნივერსიტეტის ვებგვერდზე ან ადმინისტრაციის დახმარებით შეძლებენ. სტიპენდიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება ასევე შესაძლებელია  შემდეგ  ბმულზე.საქართველოს ბანკის პარტნიორი უნივერსიტეტებია:· აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია· ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია· ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი· თავისუფალი უნივერსიტეტი· თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი· იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი· ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი· ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი· საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი· საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)· საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი· სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი· ქართულ - ამერიკული უნივერსიტეტი (გაუ)ინფორმაციისთვის, საქართველოს ბანკი განათლების შესაძლებლობების შექმნის მიზნით პარტნიორებთან ერთად 35-მდე საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს. ბენეფიციართა რაოდენობა კი 120 000-ს აჭარბებს.

1696329562

სექტემბერში წლიური ინფლაციის დონემ 0.6% შეადგინა

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2023 წლის სექტემბერში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.6 პროცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 2.5 პროცენტით განისაზღვრა.ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.6 პროცენტით, რაც 0.31 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (4.4 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა სატრანსპორტო მომსახურებაზე (-1.0 პროცენტი);განათლება: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 5.5 პროცენტიანი მატება, რაც 0.24 პროცენტული პუნქტით აისახა თვის ინფლაციაზე. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: საშუალო განათლება (9.3 პროცენტი), სკოლამდელი და დაწყებითი განათლება (5.9 პროცენტი) და დონით განუსაზღვრელი განათლება (4.2 პროცენტი);ჯანმრთელობის დაცვა: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 0.7 პროცენტიანი მატება, რაც 0.07 პროცენტული პუნქტით აისახა თვის ინფლაციაზე. ფასები, ძირითადად, გაიზარდა საავადმყოფოების მომსახურებაზე (2.5 პროცენტი).წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ჯგუფში ფასები მომატებულია 5.1 პროცენტით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა წლიურ ინფლაციაში 0.54 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: საცხოვრებლის მიმდინარე მოვლა და შეკეთება (11.7 პროცენტი), ფაქტიური გადასახადი საცხოვრებელზე (11.4 პროცენტი);სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 10.0 პროცენტით, რაც 0.53 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიურ ინდექსზე. ფასები, უმეტესწილად, მომატებულია ქვეჯგუფებზე: საფინანსო მომსახურება (27.9 პროცენტი) და პირადი ჰიგიენა (5.7 პროცენტი);ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.6 პროცენტით, რაც 0.38 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ფასები მომატებულია როგორც ალკოჰოლური სასმელების (6.0 პროცენტი), ისე თამბაქოს ნაწარმის (5.3 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე;ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 4.7 პროცენტიანი კლება, რაც -0.47 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიურ ინდექსზე. ფასები შემცირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე (-14.1 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაიზარდა ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე (11.7 პროცენტი) და საავადმყოფოების მომსახურებაზე (8.9 პროცენტი);ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები შემცირდა 4.3 პროცენტით, რაც -0.47 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ფასები შემცირებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (-8.0 პროცენტი). ამასთან, ფასები გაზრდილია სატრანსპორტო მომსახურებაზე (3.5 პროცენტი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე (1.8 პროცენტი).

1696317232

ლონდონის ბირჟაზე „საქართველოს ბანკის“ და „თიბისის“ აქციების ფასი გაიზა...

საქართველოს ბანკის ჯგუფის (BGEO LN) აქციები დაიხურა 36.90 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), +0.82% წინა კვირასთან შედარებით და +4.09% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 200 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 35.55 - 37.00 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 59 ათასი აქცია შეადგინა.თიბისი ბანკის ჯგუფი (TBCG LN) თიბისი ბანკის ჯგუფის (TBCG LN) აქციები დაიხურა 29.85 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), +1.88% წინა კვირასთან შედარებით და +6.04% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 168 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 29.15 - 30.15 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 41 ათასი აქცია შეადგინა.საქართველოს კაპიტალი (CGEO LN) Georgia Capital-ის (CGEO LN) აქციები დაიხურა 9.84 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში (GBP), -3.53% წინა კვირასთან შედარებით და +3.25% გასულ თვესთან შედარებით. ვაჭრობის მოცულობამ 109 ათას აქციაზე მეტი შეადგინა, GBP 9.81 - 10.52 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში, საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 77 ათასი აქცია შეადგინა.

1696239877

„საქართველოს განვითარების ფონდმა" სესხები სრულად დაფარა და ₾87 მილიონი...

ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, ფონდის შემოსავალმა 2022 წელს 488 მლნ ლარი შეადგინა, ხარჯის მოცულობა კი, 401 მილიონს შეადგენდა. შესაბამისად, ფონდმა გასული წელი 87 მლნ ლარის წმინდა მოგებით დახურა, 2021 წელს არსებული 7 მლნ შემდეგ.ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ ფისკალური რისკების ანგარიშში აღნიშნულია, რომ კომპანიის რისკის რეიტინგი საშუალო რისკიდან  გაუმჯობესდა დაბალ რისკამდე, რაც ახსნადია რიგი გარემოებებით: შემცირდა კომპანიის საქმიანობის მასშტაბი და ასეთივე პროპორციით შემცირდა კომპანიასთან ასოცირებული ფისკალური რისკები. კერძოდ, კომპანიის მართვაში არსებული მსხვილი საწარმოები - საქართველოს რკინიგზა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დაუბრუნდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს; კომპანიამ 2022 წელს წინსწრებით დაფარა  "კრედიტ ევროპა ბანკის" მიმართ დარჩენილი სესხი;საპარტნიორო ფონდის სესხი საქართველოს რკინიგზის მიმართ (18.1 მლნ) გაიქვითება გარდაბნის თბოელექტროსადგურის წილში მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში; კომპანიამ გაანულა ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიმართ არსებული სესხი; აღსანიშნავია, რომ  „საქართველოს განვითარების ფონდმა“ (ყოფილი საპარტნიორო ფონდი) უკვე დაიწყო შეცვლილი სახელით და სტრუქტურით საქმიანობა.  შეიცვალა ფონდის სამეთვალყურეო და დირექტორთა საბჭოები.განისაზღვრა  ფონდის დაფინანსების წყაროები. ესენია: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდული გრანტები; საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და სხვა სუბიექტებისგან მიღებული სესხები, რომელთა დაბრუნებაზე ფონდი თვითონ არის პასუხისმგებელი; განხორციელებული ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავალი; სახელმწიფოს მიერ ფონდისათვის გადაცემული კომპანიების ან/და უშუალოდ ფონდის მიერ დაფუძნებული კომპანიების დივიდენდები; წილებისა და ფასიანი ქაღალდების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი; ფონდის დამფუძნებლის (სახელმწიფოს)  შენატანები ფონდის კაპიტალში და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები.წყარო: BM.GE

1696235336

„თიბისის“ ციფრულ ბანკში თანხის განაღდება QR კოდითაა შესაძლებელი

მათივე ცნობით, QR კოდით თანხის განაღდებას თავისი უპირატესობები აქვს.„მაგალითად, ბიომეტრიული იდენტიფიკაცია - თქვენი იდენტიფიცირება ხდება სახის ან ანაბეჭდის ვერიფიკაციით თქვენივე ტელეფონში.უფრო უსაფრთხოა - QR განაღდება არის უსაფრთხო, რადგან თქვენ დაცული ხართ მობაილბანკში ბიომეტრიული იდენტიფიკაციით და დამატებით ერთჯერადი კოდით, რომელიც თქვენ მოგდით ბანკში რეგისტრირებულ მობილურის ნომერზე.2-ჯერ უფრო სწრაფია - QR მეთოდით განაღდებას სჭირდება 2-ჯერ უფრო ნაკლები დრო, ვიდრე ბარათით ბანკომატიდან განაღდებას.პროცესი უკონტაქტოა - თანხის განაღდებისას თქვენ არ ეხებით ბანკომატს. პროცესი სრულად იმართება მობილური ტელეფონიდან“, - აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში.„თიბისის“ ცნობით, იმისათვის რომ QR-ით თანხის განაღდებით ისარგებლოთ, საჭიროა: განაახლოთ მობაილბანკის აპლიკაცია ბოლო ვერსიამდე გახსენით მობაილბანკი, აირჩიეთ QR ნიშანი ზედა მარჯვენა კუთხეში დაასკანერეთ QR კოდი ბანკომატის ეკრანზე აირჩიეთ ან შეიყვანეთ თანხა აირჩიეთ ბარათი დაადასტურეთ თანხა SMS კოდით გაანაღდეთ და აიღეთ თანხა

1695981163

პენსიონერებისთვის საპენსიო სესხების განულება მიზანშეწონილი არაა - გიორ...

მისივე თქმით, საპენსიო სესხების განულება არც მომდევნო წლის ბიუჯეტის პირველად ვერსიაშია გათვალისწინებული.„როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პენსიონერების ვალების განულებაზე, ამ შემთხვევაში, რას ვშვრებით, ვაუქმებთ მომავალში საპენსიო სესხს? ვთქვათ, 400 მლნ მოვაკელით სხვა რაღაცას და გადავიხადეთ საპენსიო სესხების განულებაში, შემდეგში რას ვშვრებით? ხვალ რომ 360 ათასის ნაცვლად, 800 ათასმა პენსიონერმა აიღოს სესხი, ვუკრძალავთ სესხის აღებას თუ შემდეგ იმასაც ვფარავთ? რა მიდგომა გვაქვს? თუ რაღაც პროდუქტი არსებობს და იმ პროდუქტის გამოყენება ხვალაც გრძელდება, ამ შემთხვევაში, მისი გადახდა ბიუჯეტიდან არ არის სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ, რომ ავტომატურად ერთ თვეში შეიძლება დადგე იგივე მოცემულობის წინაშე.შესაბამისად, არ მიმაჩნია, რომ ახლა 400 მლნ, რომელიც დაახლოებით 30 ლარით რომ გაზარდო პენსია ამას ჰყოფნის წლიურად, გადავიხადოთ პენსიონერების ნაწილის ვალის დაფარვაში. მომდევნო წლის ბიუჯეტში მსგავსი თანხა გათვალისწინებული არ არის, პირველად ვერსიაში. არ შეიძლება 400 მლნ გადავიხადოთ იმაში, რა მოცემულობაც ხვალაც დადგება“, - განაცხადა კაკაურიძემ.

1695888049

G&T: შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლარი წლის განმავლობაში არსებულ დონეზე სტაბი...

„ლარის კურსი ინფლაციის ფორმირებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თვითონ კურსზე ფუნდამენტური და დაუკვირვებადი ფაქტორები მოქმედებს, ანუ ეს არის ფაქტორები, რომელთა აღრიცხვა არ შეიძლება. აქ უკვე არის მოლოდინები და განწყობები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ქვეყანაში. ის, რაც მიმდინარედ არის განწყობები შექმნილი ეროვნული ბანკის მიმართ, ამან კურსზე გავლენა იქონია, თუმცა აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ფუნდამენტური ფაქტორების დონე რა გვაქვს. ვფიქრობთ, იმდენად ძლიერია ფუნდამენტური ფაქტორები, ეს უარყოფითი სენტიმენტები, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს, შესაძლოა მოკლევადიანი აღმოჩნდეს.ამიტომაც შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ ინტერვენციების განხორციელება ამ განწყობების ჩასაქრობადაა მართებული. დავინახეთ კიდეც, რომ სებ-მა 20 სექტემბრიდან სამი აუქციონი ჩაატარა. გუშინდელი ინტერვენციის დროს დავინახეთ, რომ დაბალი ათვისებაა, ანუ უკვე ლიკვიდურობა მაღალია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლის განმავლობაში ლარი სტაბილურობას იმ დონეზე შეინარჩუნებს, რა დონეზეც ახლაა.რაც შეეხება რეზერვებს, რეზერვები გაზრდილია, არსებობს მნიშვნელოვანი ბუფერი იმისთვის, რომ მოკლევადიანი განწყობების ჩასაქრობად რეზერვების გამოყენება, შესაძლოა, გამართლებული იყოს. თუმცა თუ დავინახავთ, რომ ამას პერმანენტული ხასიათი მიეცა და ლარის კურსი ერთ დღეს გამყარდება, მეორე დღეს გაუფასურდება და ასეთ ხასიათს მიიღებს, მაშინ რეზერვების ხარჯვა არამიზანშეწონილი იქნება“, - აღნიშნა ლაშა ქავთარაძემ.

1695813120

TAV Georgia-ს წმინდა მოგება 42 მილიონით, 117 მილიონ ლარამდე გაიზარდა -...

დოკუმენტის თანახმად, გასულ წელს აეროპორტის მიერ მიღებულმა შემოსავალმა 74 მილიონი ლარით იმატა და 234 მილიონი ლარი შეადგინა. მკვეთრად გაუმჯობესდა “ტავის” მოგებიანობაც. აეროპორტმა გასულ წელს 117 მილიონი ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, რაც 42-მილიონიან ზრდას შეადგენდა. შესაბამისად, კომპანიის წმინდა მოგების მარჟა 50%-ს შეადგენს.2022 წელს აეროპორტი 3,526,373 მგზავრს მოემსახურა, რაც წლიურად 78%-იანი მატება იყო, თუმცა პანდემიამდელ 2019 წელს 19%-ით ჩამორჩებოდა.თბილისის აეროპორტის შემოსავლის ძირითადი მდგენელი არის აეროპორტის მოსაკრებელი გამფრენ მგზავრზე, რაც ავიაკომპანიებისთვის მგზავრზე 24 დოლარს შეადგენს.“ტავ ურბან ჯორჯია არის "TAV Airports Holding"-ის წევრი [“Aéroport De Paris” ჯგუფის წევრი], რომელმაც საქართველოში ოპერირება 2005 წელს დაიწყო [რეგისტრაციის ნომერი 206203491] და განახორციელებს საქმიანობას 2027 წლამდე "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან" არსებული მშენებლობა-ოპერირება-ტრანსფერის (BOT) ხელშეკრულების ფარგლებში.2020-2021 წლები და 2022 წლის ნახევარი კომპანიისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა უახლესი ისტორიის მანძილზე. ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორი მსოფლიო ეკონომიკაში კოვიდ პანდემიისაგან სწორედ სამოქალაქო ავიაცია იყო. თუმცა წინა წლებში დაგროვილმა გამოცდილებამ, ფინანსურმა მდგრადობამ და მოქნილობამ მმართველობით რგოლში, პანდემიის მწვავე ზეგავლენის მიუხედავად, გამოიწვია ის, რომ კომპანიამ 2022 წელს მოახერხა 2019 წლის (პანდემიამდელი წელი) წმინდა მოგების 72%-ის აღდგენა და 2021 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა (55%-იანი ზრდა)”- ნათქვამია კომპანიის მმართველობით ანგარიშში.წყარო : BM.GE

1695811251

არავის უთქვამს, რომ სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისთვის 40 მილიონი ლარის...

როგორც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ხატია დეკანოიძემ და რომან გოცირიძემ განაცხადეს, საბიუჯეტო ცვლილებებში ასახული არ იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ დავალიანების მქონე სტუდენტებისათვის მიცემული დაპირება.ამასთან დაკავშირებით კაკაურიძემ განმარტა, რომ უნივერსიტეტებისთვის 20%-იანი შეთავაზება გაკეთდა და თუ უნივერსიტეტს 20%-ად უღირს რომ სტუდენტი, რომელიც სწავლის საფასურს ვერ იხდის, 20% გადაუხადო, ვალი ამ პირობით ჩამოიწერება.ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ამ კონტექსტში მაგალითად საბანკო სექტორი მოიყვანა და როგორც აღნიშნა, საბანკო სექტორში არსებობს დავალიანებები, რომელთა ამოღება არ ხდება, ხდება ჩამოწერა, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ბანკს აწყობს, რომ რაღაც ღირებულებით გაიყიდოს.“სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს არ განუცხადებია, რომ თანხას ბიუჯეტიდან სრულად ჩვენ გადავიხდით. პრემიერმა თქვა, რომ სტუდენტებს დავალიანება ჩამოეწერებათ. პრემიერს არ უთქვამს, რომ 40 მილიონ ლარს დავხარჯავთ - პრემიერმა თქვა, რომ ვალი არის 40 მილიონი ლარი, რომელიც სტუდენტებს ჩამოეწერებათ. ის თუ რამდენს დავხარჯავთ, დაახლოებით ორ თვეში გამოჩნდება, როდესაც პროცესი დასრულდება. ბიუჯეტიდან დიდი და მნიშვნელოვანი თანხის დამატება საჭირო არ იქნება. განათლების სამინისტრო თავისი რესურსით ამ თანხების დაფინანსებას უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, 40 მილიონი ლარი არ დაიხარჯება.20%-იანი ანაზღაურება სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ უნივერსიტეტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ გამოსყიდვა გააკეთოს - ეს ვალდებულება, სტუდენტების მიმართ მოთხოვნა დათმოს და სახელმწიფო ამ თანხას არ მოსთხოვს.თუ რომელიმე უნივერსიტეტს ამის გაკეთება არ ენდომება, ვერავინ აიძულებს. არავინ არავის არაფერს აძალებს. თუ კერძო უნივერსიტეტებს არ ენდომებათ, მათ შეუძლიათ ამაზე უარი თქვან, თუმცა დარწმუნებულია ვარ, რომ შეთავაზება უნივერსიტეტებისთვის მისაღები იქნება“, - განაცხადა კაკაურიძემ.კაკაურიძის პასუხად დეპუტატმა რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ მთავრობის წარმომადგენლების ყველა კომენტარი იმის თაობაზე, რომ სტუდენტებს თანხას ბიუჯეტიდან დაუფარავდნენ, ტყუილი იყო.“დავალიანება გაუნულდებათ იმას ნიშნავს, რომ სუს-ში რექტორები დაიბარეთ და უთხარით, რომ სასწრაფოდ 30 ათას ადამიანს დავალიანება გაუნულეთ ან ნიშნავს იმას, რომ დავალიანებას ბიუჯეტი გადაიხდის“, - განაცხადა რომან გოცირიძემ.

1695810620

15 ნოემბრამდე საწვავზე ფასები ომის დაწყებამდე არსებულ ნიშნულს დაუბრუნდ...

,,კარტელს ფასების ზრდის გასამართლებელი თემა აქვს, აგერ რუსეთიდან ექსპორტი შეიზღუდა და ჩვენ რა ვქნათო. ახლა მივმართავ ეკონომიკურ გუნდს,  როდესაც ატეხეთ ერთი ამბავი და ეიფორიაში იყავით, არიქა რუსეთიდან იაფიანი საწვავი შემოდის და ფასები უნდა დაიწიოსო... კონკურენციის სააგენტოს რომ დაევალა ბაზრის მოკვლევაა, შედეგი რა არის? 4 მილიონით დაჯარიმებული კარტელი და ისევ მაღალი ფასები, რომელიც კვლავ აიწევს?აკი  ვამბობდით, რომ სექტემბრიდან ისევ დაიწყება ფასების მატება და ამას სხვა გზით უნდა ვუშველოთ! ერთხელ და სამუდამოდ რომ დასრულდეს საწვავის ფასებზე საუბარი და კარტელი განაიარაღოთ, საჭიროა სახელმწიფო ნავთობპროდუქტების სააგენტოს შექმნა, რაზეც აქამდე ბევრჯერ გვითქვამს. წელს დეკემბერში როგორც საწვავზე, ასევე ბევრ პროდუქტსა და საქონელზე იქნება ისეთი ფასები, რომელიც ჯერ არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. შემდეგ ვიძახოთ ეკონომიკა გაიზარდა და ინფლაციამ მოიკლოო.P.S. ამ გზრდილ ფასებს შემთხვევით  ევროკავშირის სტატუსის არმოცემა რომ დაემატოს და ამას კიდევ ვიზალიბერალიზაციის შეჩერება, მერე რა ხდება?ბევრად უფრო ადვილია ამ სექტორში დანაშაულებრივი ან უმოქმედობის პოლიტიკის შედეგად მიღებული მოცემულობა გადააბრალო რუსეთის მხრიდან საწვავის ექსპორტის შეზღუდვას. მაშინ, როდესაც კარტელის  ბანაკში, შენი ქვეყნის ორი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი მუშაობს და შენ სკოლაშიც შეიძლება კარგად ვერ სწავლობდი, როგორი ეკონომიკის მინისტრი ხარ, დებატებში უბრალო მოქალაქესთან არ გამოხვედი... არ გამოხვედი და არ აუხსენი შენი ქვეყნის მოქალაქეებს რა გეგმა გაქვს ამ სექტორში ფასების პოლიტიკასთან დაკავშირებით", - წერს ნიკა შენგელია. 

1695722330