ენერგეტიკა
იანვარში საავტომობილო ზეთების იმპორტი გაიზარდა

ამის შესახებ ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს.მათივე ცნობით, იანვრში საცხებ-საპოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა თურქეთიდან - 0,40 ათასი ტონა, რაც მთელი იმპორტის 24,7%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდიან: ბელარუსი - 0,21 ათასი ტონა (13%); გერმანია - 0,15 ათასი ტონა (9,3%),  ირანი - 0,14 ათასი ტონა (8,6%); და სხვ.

1708594088

სემეკმა საირიგაციო სისტემაზე ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმები და შპს...

სემეკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სტანდარტული ფორმებთან მიმართებით მოიცავს პროფილური და არაპროფილური მომხმარებლის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ფორმებს, წყალსარგებლობის განრიგის შეთანხმების ფორმას, მიწოდების წერტილზე წყლით სარგებლობისა და მიწოდების განრიგზე წარმომადგენლის განსაზღვრის შესახებ შეთანხმების ფორმასა და არაპროფილური მომხმარებლის საწარმოო დანიშნულებით წყლით მომარაგებასთან დაკავშირებით მომსახურების სტანდარტულ ხელშეკრულებას. ასევე, ცალკე გადაწყვეტილებით დამტკიცდა შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მომსახურების ქვითრის ფორმა.სემეკმა ირიგაციის სექტორის რეგულირება 2023 წლიდან დაიწყო. კომისიამ დაამტკიცა  „საირიგაციო წყლის მიწოდების წესები“, რომელიც სრულად ამოქმედდა 2024 წლის 1-ელი იანვრიდან. წესები არეგულირებს საირიგაციო წყლის პირველად წყალმოსარგებლესა და მომხმარებლებს შორის ურთიერთობებს,  განსაზღვრავს მათ უფლება-მოვალეობებს, სხვადასხვა ტექნიკურ და სამართლებრივ საკითხს. წესების მიზანია საირიგაციო სისტემის განვითარება და  წყალმომხმარებელთა ხარისხიანი მომსახურებით უზრუნველყოფა. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე წესების გარდა სემეკი ამტკიცებს საირიგაციო მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს, ხოლო რაც შეეხება ქვითარს, ახალი რეგულაციიდან გამომდინარე მიმწოდებელმა საირიგაციო მომსახურების საფასურის გადახდა შეიძლება მოსთხოვოს მომხმარებელს, ანგარიშსწორების ქვითარში გადასახდელი თანხის სრულად ასახვისა და გადახდის ვადის განსაზღვრის შემდეგ.

1707995967

ინდოეთი "სახალინ-2" ნავთობისა და გაზის პროექტში მონაწილეობით კვლავ დაი...

ამის შესახებ სამხრეთ აზიის რესპუბლიკის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის სამინისტროს მდივანმა პანკაჯ ჯაინმა განაცხადა.„ჩვენ ვაგრძელებთ რუსეთში საინვესტიციო შესაძლებლობების განხილვას ნავთობისა და გაზის აქტივების თვალსაზრისით. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ მოლაპარაკებებისთვის და მონაწილეობის მისაღებად Sakhalin-2-ში ან სხვა პროექტში, თუ პირობები შეგვეფერება“, - ხაზგასმით აღნიშნა ჯაინმა.მისი თქმით, "სახალინი-2"-ში ინდოეთის მონაწილეობის საკითხი განიხილებოდა მანამ, სანამ "ნოვატეკი" გამოჩნდებოდა პროექტში წილის პრეტენდენტად."სახალინი-2" არის რუსული ნავთობისა და გაზის პროექტი. 1984 წელს აღმოაჩინეს დიდი ლუნსკოეს ველი, მის გვერდით კი 1986 წელს პილტუნ-ასტოხსკოეს ველი. ისინი განლაგებულია ოხოცკის ზღვაში სახალინის ჩრდილოეთ ნაწილთან და ერთად მათ უწოდებენ "სახალინი-2"."სახალინი-2" მოიცავს სამ ოფშორულ ნავთობისა და გაზის წარმოების პლატფორმას, ორ მილსადენს (ნავთობისა და გაზისთვის), LNG წარმოების ქარხანასა და ნავთობისა და გაზის ტერმინალს.

1707818579

სემეკთან არსებულმა ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრმა ვიშეგრადის საერთაშორის...

პროექტის პარტნიორები არიან: სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევითი ცენტრი (RC SFPA) (სლოვაკეთი), კარლის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვითი ცენტრი (ჩეხეთი), ფონდი "პარტნიორები კლიმატისთვის" (P4C) (პოლონეთი).პროექტის მიზანია პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის გამოცდილების გაზიარება საქართველოსთვის კომუნალური მომსახურების რეგულირების საკითხებში. მარეგულირებელი ბაზის შესწავლა, ანალიზი და მიღებული შედეგების საფუძველზე, ვიშეგრადის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, პროექტის ადგილობრივი მონაწილეების  შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა.  პროექტის ფარგლებში შექმნილია სპეციალური ვებგვერდი www.v4share.comპროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომუნალური მომსახურების მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ კვლევითი დოკუმენტის შემუშავება, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკული მაგალითების მომზადება, ვიშეგრადის ქვეყნების პარტნიორების მიერ სტატიების მომზადება, საგანმანათლებლო ღონისძიებების -ტრენინგებისა და საჯარო ლექციების ორგანიზება. პროექტის სხვადასხვა აქტივობები განხორციელდება  სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. პროექტი დასრულდება 2025 წლის თებერვალში.------------ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი  (IVF)ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი (IVF) ახორციელებს რეგიონული თანამშრომლობის მხარდაჭერას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების, იდეების გაცვლისა და ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით. ფონდი მხარს უჭერს  ცენტრალურ ევროპაში ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციას, ისწრაფვის გააძლიეროს კავშირები უკეთესი მომავლის შექმნისთვის.ელიზბარ ერისთავის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრიელიზბარ ერისთავის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი (ENTC), რომელიც დაარსდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) მიერ, აძლიერებს დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობებს ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორებში. საგანმანათლებლო პროგრამების, ცნობიერების ამაღლებისა და ცოდნის გაცვლის გზით ცენტრი პასუხობს სექტორებში არსებულ გამოწვევებს, ხელს უწყობს თანამშრომლობას და იყენებს ინოვაციურ ინსტრუმენტებს  ქვეყნის ენერგეტიკული მომავლის გაძლიერებისათვის.პროექტის პარტნიორები:სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევითი ცენტრი (RC SFPA)სლოვაკეთის საგარეო პოლიტიკის ასოციაციის კვლევითი ცენტრი (RC SFPA) ბრატისლავაში დაფუძნებული ანალიტიკური ცენტრია, რომელიც ხელს უწყობს ინფორმირებულ საგარეო პოლიტიკას დამოუკიდებელი კვლევის, აქტიური დებატებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთათვის, პრაქტიკული რეკომენდაციების მეშვეობით. კრიტიკული ანალიზის გამოყენებით და საზოგადოების ჩართულობით, ორგანიზაცია აქვეყნებს მრავალფეროვან პუბლიკაციებს, მასპინძლობს საერთაშორისო ექსპერტთა ფორუმებს და აძლიერებს მომავალ თაობებს, რათა გაუმკლავდნენ გლობალურ გამოწვევებს.კარლის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვითი ცენტრი, ჩეხეთიკარლის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვითი ცენტრი, როგორც კარლის უნივერსიტეტის ნაწილი, არის წამყვანი დაწესებულება გარემოსდაცვითი კვლევის სფეროში, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით. ცენტრი უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და საექსპერტო მხარდაჭერას, როგორც უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის გარემოსდაცვით და ენერგეტიკის ეკონომიკის სფეროში მდგრადობის ინდიკატორებისა და განათლების მხარდაჭერისთვის, პროეკოლოგიური ქცევის ჩამოყალიბებისთვის.ფონდი "პარტნიორები კლიმატისთვის" (P4C), პოლონეთიფონდი "პარტნიორები კლიმატისთვის" (P4C) მოქმედებს, როგორც აქტივატორი პოლონეთსა და მის ფარგლებს გარეთ ნეიტრალური  კლიმატის მომავლის შექმნის მიზნით. მხარდაჭერილი ინიციატივებით, რომელთა მიზანია CO2-ის ემისიების შემცირება, P4C ხელს უწყობს რეალურ ცვლილებებს ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. P4C მიისწრაფვის  მდგრადი მომავლის უზრუნველყოფისკენ. 

1707810452

დავითაშვილი: ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ ქვეყანა ენერგოდამოუკიდებე...

როგორც პირველმა ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკაა ენერგეტიკის სფეროს პრიორიტეტულობა და ენერგეტიკული პოტენციალის მაქსიმალური განვითარება.„ამ შემთხვევაში, ჩვენი სამინისტრო იქნება ამაზე პასუხისმგებელი. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმ მიზნის მისაღწევად, რომ ქვეყანა ენერგოდამოუკიდებელი და ნეტო-ექსპორტიორი გახდეს და ის მნიშვნელოვანი ძვრები, რომლებიც ბოლო წლებში დაიძრა, არა თუ შენელდეს, არამედ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით გაგრძელდეს და იმ მიზნებს მივაღწიოთ, რაც დასახული გვაქვს,“ - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. მისი თქმით, რაც შეეხება ცალკე უწყების არსებობის საჭიროებას, იმ შემთხვევაში, თუ სწორად ხდება დარგის მართვა, ამაზე მეტი შედეგის მიღწევა ენერგეტიკისთვის შეუძლებელია, როდესაც ის არის ძალიან ძლიერი სამინისტროს ნაწილი. „ეს ამარტივებს კოორდინაციას სხვადასხვა უწყებასთან. ამა თუ იმ სექტორის განვითარებას სჭირდება ბევრი მომიჯნავე სფეროსთან კოორდინაცია, იქნება ეს სახელმწიფო ქონების განკარგვის საკითხები და ა.შ., ეს ყველაფერი საჭიროებს ძლიერ პორტფელში ყოფნას.ჩვენი გადაწყვეტილება ცალსახაა, რომ ენერგეტიკას კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ. ისეთი კონსოლიდირებული სამინისტროები, როგორიცაა ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც წესი, იძლევა საშუალებას, რომ ამა თუ იმ სფეროსთვის იყოს მეტი რესურსი, მეტი კოორდინაცია და ეს ყველაფერი არის მოქნილობის საფუძველი, რომ სფერო უფრო წარმატებით განვითარდეს,“ - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა.

1707738116

ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი და იუნისეფი იწყებენ თანამშრომლობას განახლე...

ინიციატივის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობაში განახლებადი ენერგიის, კლიმატის ცვლილებებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, პრობლემების მოგვარების კუთხით შესაბამისი ცოდნისა და უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. პროექტი განხორციელდება სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის და იმერეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებში, 35 სკოლის 500-მდე მოსწავლისთვის. პროექტის ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები და საჯარო ლექციები. პროექტის ხანგრძლივობაა 8 თვე. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით:  „სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლის რესურსების შესახებ რეგიონების მოსწავლე ახალგაზრდობის  ცნობიერების ამაღლება“. პროექტის შედეგად საქართველოს რეგიონების  300-ზე მეტმა ახალგაზრდამ  მიიღო ცოდნა წყლის რესურსებზე ზრუნვისა და დაცვის, ენერგოეფექტიანობისა და ენერგიის დაზოგვის საკითხებზე.სასწავლო ცენტრის შესახებ: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებული ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის მიზანია ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი  გაზის,  წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორების  აქტუალურ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის სპეციალური სასწავლო კურსების/პროგრამების განხორციელება, ქალთა ჩართულობის ზრდა ენერგეტიკის სექტორში, სკოლის მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება და სხვა. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, გაიარონ სასწავლო კურსები ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის, სატარიფო რეგულირების შესახებ. გაეროს ბავშვთა ფონდის შესახებ: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 70 წელზე მეტია მუშაობს მსოფლიოს ყველაზე რთულ რეგიონებში, რათა დაეხმაროს მსოფლიოს ყველაზე მოწყვლად ბავშვებს. 190-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიულ ერთეულში, ჩვენ ვმუშაობთ ყოველი ბავშვისთვის ყველგან, რათა ავაშენოთ უკეთესი მსოფლიო ყველასთვის. იუნისეფი 20 წელზე მეტია ეხმარება ეხმარება საქართველოს მთავრობას ბავშვთა უფლებების დაცვასა და ბავშვის უფლებათა კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებს, ხელი შევუწყოთ მათ გაძლიერებასა და სოციალურ ინკლუზიას, შევამციროთ უთანასწორობა, რაც უარყოფითად ზემოქმედებს ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე. 

1707731954

ბაზარზე რუსული საწვავი ევროპულზე მაღალი ფასნამატით იყიდებოდა - კონკურე...

ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს ქვეყანაში 1,541,612 ლიტრი ბენზინი და დიზელი შემოვიდა საქართველოში. ანგარიშის მიხედვით, ბაზარზე იმპორტის დონეზე დომინანტი ეკონომიკური აგენტი არ ფიქსირდება.გასულ წელს ქვეყანაში საწვავი 54 ეკონომიკურ აგენტს შემოჰქონდა. შესაბამისად, იმპორტიორების რაოდენობა უფრო დიდია, ვიდრე ქვეყანაში ძირითადი ბრენდული სადგურების რაოდენობა და ისინი საწვავს სხვადასხვა მომწოდებლებისგან ყიდულობენ.ანგარიშის მიხედვით, გასულ წელს ქვეყანაში ყველაზე მეტი საწვავი რუსეთის ფედერაციიდან შემოვიდა, რაც მთლიანი მოცულობის 62.5%-ს შეადგენდა. რუსეთს მოჰყვება რუმინეთი 15.3% და ბულგარეთი 9.4%. სააგენტოს შეფასებით, ბაზრის იმპორტის დონე ზომიერად კონცენტრირებული იყო რუსულ ბაზარზე."საწვავის საცალო ბაზარზე, 2023 წლის პირველი ნახევარი ფასების შემცირების ტრენდით ხასიათდებოდა , ხოლო მეორე ნახევარი ფასების ზრდის - მსგავსად საქართველოსთვის საწვავის მომწოდებელ ძირითად ევროპულ ქვეყნებში (რუმინეთი, ბულგარეთი). კერძოდ, წლის პირველ ნახევარში - რეგულარის მარკის საწვავის შემთხვევაში ფასი 1 ლიტრზე 50-70 თეთრით შემცირდა, პრემიუმის შემთხვევაში 50-60 თეთრით, ხოლო დიზელის შემთხვევაში აგვისტოს თვის ჩათვლით ფასი შემცირდა 75-90 თეთრით. 2023 წლის მეორე ნახევარში - მაქსიმალური ფასი საქართველოში ოქტომბრის თვეში დაფიქსირდა, ხოლო რუმინეთსა და ბულგარეთში სექტემბრის თვეში. მაქსიმალური ნიშნულის შემდეგ, საქართველოში ფასი შემცირდა საშუალოდ 1 ლიტრზე 15 თეთრით, ხოლო რუმინეთსა და ბულგარეთში 30 თეთრით.2023 წლის მეორე ნახევარში, საცალო ფასების ზრდასთან ერთად,მსხვილი კომპანიების და მცირე ქსელების საცალო ფასებს შორის სხვაობა გაიზარდა. მაგ. რეგულარის მარკის საწვავზე, მსხვილ კომპანიებს და მცირე ქსელებს შორის სხვაობა, 2023 წლის ნოემბრის თვემდე, 10-20 თეთრს შეადგენდა, ხოლო 2023 წლის ნოემბრის თვიდან 30-35 თეთრს,"- ნათქვამია სააგენტოს მიმოხილვაში.კონკურენციის სააგენტომ შეისწავლა ბაზარზე რეალიზებული საწვავის ღირებულება მისი შემადგენელი კომპონენტების მიხედვით, საიდანაც დგინდება, რომ ნავთობკომპანიები რუსულ საწვავს საშუალოდ უფრო მაღალი ფასნამატით ყიდდნენ, ვიდრე ევროპულ საწვავს, ამის მიზეზი კი რუსული საწვავის შესყიდვის (თვითღირებულების) შედარებით დაბალი ფასი იყო.მაგალითად, თუკი ევროპიდან იმპორტირებული საწვავის თვითღირებულება 2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობით ლიტრზე 1.61 ლარი იყო, რუსულის შემთხვევაში ეს 1.39 ლარს შეადგენდა, შესაბამისად, ოპერატორებს რუსული საწვავის რეალიზაციით უკეთესი მოგების გენერირება შეეძლოთ. სწორედ ამიტომ 2023 წლის დეკემბერში რუსული წარმოების რეგულარის ბენზინზე ფასნამატი ლიტრზე 75 თეთრს შეადგენდა, მაშინ როდესაც ევროპულზე ეს 52 თეთრი იყო."2023 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდში, მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში, წინა პერიოდთან შედარებით, ადგილი აქვს გაზრდილი ფასნამატის მიღებას. აღნიშნული შესაძლოა კავშირში იყოს საწვავის მარაგებთან ან/და რუსეთის ფედერაციიდან იაფი საწვავის იმპორტის შემცირებულ მაჩვენებელთან. თუმცა, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ მსხვილი კომპანიების ნაწილი ოპერირებებს მხოლოდ ევროპული საწვავით, შესაბამისად ევროპული საწვავის შემთხვევაშიც ადგილი აქვს გაზრდილი ფასნამატის მიღებას.2024 წლის იანვრის თვეში, ასევე სახეზეა საცალო ფასების შემცირება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს შეფასებით, ბაზარზე მიმდინარე პროცესები საცალო ფასების ცვლილების ნაწილში, ძირითადად, თანხვედრაში იყო ანალოგიურ პერიოდში საწვავის ძირითადი მომწოდებელი ქვეყნების (რუმინეთი, ბულგარეთი) ადგილობრივ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებთან,"- წერს კონკურენციის სააგენტო.საქართველოს საცალო ბაზარზე 1194 ავტოგასამართი სადგურის ოპერირებას 378 კომპანია ახორციელებდა. მათ შორის ხუთი წამყვანი გასამართი სადგურის წილი გასამართი სადგურების რაოდენობაში 66.2%-ია.

1707464150

+43%-ით 1.2 მილიარდ დოლარამდე - რუსეთი აშშ-სთან ურანის მიწოდებაში ლიდე...

ამის ფონზე, გასული წლის ბოლო თვეში ამერიკელებმა მკვეთრად გაზარდეს ურანის შესყიდვა - ერთბაშად გააორმაგეს, მაქსიმუმი გასული წლის მარტიდან, $193,2 მლნ.შედეგად, გადაზიდვების ღირებულება წლის განმავლობაში გაიზარდა 43%-ით და ახალი რეკორდი 1,2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. წინა მაქსიმუმი დაფიქსირდა 2010 წელს $1,05 მილიარდი. ამავდროულად, აბსოლუტური მაჩვენებლებით, რუსეთმა მიაწოდა 702 ტონა ურანი, წინა წელთან შედარებით 588 ტონა. ეს ყველაზე მაღალი ღირებულებაა 2013 წლიდან, როდესაც მიწოდებამ 982 ტონა შეადგინა.ამან რუსეთს საშუალება მისცა შეენარჩუნებინა პირველი ადგილი შეერთებულ შტატებში ურანის მიწოდების ღირებულების კუთხით და კიდევ გაეზარდა თავისი წილი იმპორტში 26%-დან 27%-მდე.მეორე ადგილზე გერმანია გავიდა, რომელმაც ექსპორტი 9%-ით, 677 მილიონ დოლარამდე გაზარდა. სამეულს ავსებს დიდი ბრიტანეთი, რომელმაც გაყიდვები 19%-ით, 609 მილიონ დოლარამდე გაზარდა, თუმცა ერთი წლით ადრე ქვეყანა მეოთხე ადგილზე იყო.კანადა, ექსპორტის 2,1-ჯერ გაზრდის წყალობით, $530 მილიონ დოლარამდე, ორი პოზიციით ზემოთ ავიდა და გახდა მეოთხე უდიდესი მიმწოდებელი ურანის შეერთებული შტატებისთვის. ამასთან, ნიდერლანდებმა, პირიქით, 18%-ით შეამცირა მიწოდება - 498 მილიონ დოლარამდე, რის შედეგადაც მესამედან მეხუთე ადგილზე აინაცვლა.როგორც "რია ნოვოსტი" იხსენებს, იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის ბირთვული ენერგიის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთრინ ჰაფმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს თავის მოკავშირეებთან ერთად მიაღწიოს დაბალი გამდიდრებული ურანის წარმოების შესაძლებლობას, რაც გამოიყენება ატომური ელექტროსადგურების საწვავად, რათა განთავისუფლდეს რუსეთის მარაგებზე დამოკიდებულებისგან.ამასთან, შეერთებული შტატები, იაპონიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან და კანადასთან თანამშრომლობით, აპირებს შექმნას საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვი რუსეთზე დამოკიდებულებისგან თავის დასაღწევად.

1707391835

„თბილისი ენერჯი“ - კერძო კომპანიამ გაზსადენი დააზიანა - გაითიშა 9100 ა...

კომპანიის ცნობით, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქ. 12-ის მიმდებარედ ერთ-ერთმა კომპანიამ მიწის ბურღვისას „თბილისი ენერჯის“ კუთვნილი გაზსადენი დააზიანა. შედეგად გაზმომარაგება ავარიულად შეუწყდა კახეთის გზ. 3ა, კახეთის გზ. 33ა (ჯავახეთის ქუჩის მიმდებარედ) მდებარე შპს ,,პიტ სტოპი”-ს, ვარკეთილის ზემო პლატოს კორპ. 39, 40, 41, 42, 43, 43ა, 43ბ, 51, 51ა, 51ბ, კალოუბნის ქ. 22, 24დ. 2, 26დ. 3, 28დ. 4, 30დ. 5, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 10-1ს/დ, ვარკეთილის მე-III მასივის 1, 3, 9, 10 კვარტლების (10-ჟ, 10-ე, 10-გ, 10-ზ, 10-ი), III მასივის დ-1, დ-8, 6-ვ. 97 (3 მასივის კვ. 6, კორპ. 9), (3 მასივის კვ. 3 – შპს ,,ენერგო სახლი”), გახოკიძის ქ. 6, ბერიაშვილის ქ. 7ა, შუამთის ქ. ,,ა” და ,,ბ”, ქიზიყის ქ. 3-ში მდებარე კორპუსების, აბაშვილის ქ. 3-ში მდებარე სამხედრო დასახლების საცხოვრებელი კორპუსების, რევაზ მამისაშვილის, რაზიკაშვილის, მშენებლეთა დასახლების, გრიგოლ ლორთქიფანიძის, ანდრია დადიანის (ნავთლუღ-კახეთის), ეკატერინე ბაღდავაძის ქუჩებზე, კახეთის ჩიხის, კახეთის გზ-ის კერძო სექტორის მოსახლეობას, ასევე აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებულ კომუნალურ, საზკვების ობიექტებს, მათ შორისაა საცხენისის ქუჩაზე (3 მასივის კვ. 1) მდებარე #210 ბაგა-ბაღი, Dშუამთის ქ. 20-ში მდებარე საჯარო სკოლა # 108, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სასახლე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, შპს ,,თეგეტა მოტორსი”, კალოუბნის ქ. 34-ში – შპს ,,იფქლი 1”, ქიზიყის ქ. 4-ში შპს ,,KASPIAN KREDO”, შპს ,, მიონზა”, კახეთის ჩიხში – საქართველოს რკინიგზის ფილიალს, შპს ,,ნიკორა ტრეიდს”, შპს ,,ქართუ უნივერსალს”, შპს ,, MჟA Gეორგია”-ს, სს ,,საქართველოს რკინიგზა”-ს, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესიას, შპს ,,ჯითიეი ტრეიდს”, ფ/პ შოთა კევლიშვილს.მათივე ცნობით, გაზმომარაგების აღდგენა დაიწყება 8 თებერვლის 12:00 სთ-დან და დასრულდება 21:00 სთ-მდე.„თბილისი ენერჯი“ ბოდიშს გიხდით ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით შექმნილი დისკომფორტის გამო. გთხოვს არ დატოვოთ გაზის ონკანები ღია მდგომარეობაში“,- აღნიშნულია ინფორმაციაში.

1707379592

Equinor-ი SOCAR-ში, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანში და სხვა თავის აქტივებში არსე...

„ტრანზაქციის დახურვა მოსალოდნელია 2024 წელს“, - ციტირებს ინტერფაქს-აზერბაიჯანი Equinor-ის 2023 წლის მეოთხე კვარტალის ანგარიშიდან.კომპანიის ინფორმაციით, მეოთხე კვარტალში Equinor-მა აღიარა ზარალი 310 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, რაც დაკავშირებულია აზერბაიჯანის პროექტებიდან დაგეგმილ გამოსვლასთან.როგორც უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, 2023 წლის 22 დეკემბერს Equinor-მა გააფორმა ხელშეკრულება SOCAR-თან აზერბაიჯანში არსებული აქტივების სახელმწიფო ნავთობკომპანიისთვის მიყიდვის შესახებ.კერძოდ, Equinor-მა გაყიდა SOCAR 7,27% აზერი-ჩირაგ-გუნაშლის (ACG) ბლოკის განვითარების პროექტში, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) ნავთობსადენში - 8,71%, ყარაბაღის საბადოს განვითარების პროექტში - 50%.SOCAR-ის წილი ამ პროექტებში Equinor-თან გარიგებამდე ასეთი იყო: ACG-ში - 25%, BTC-ში - 25%, ყარაბაღში - 50%.

1707307505