ეკონომიკა
მორიგი რეკორდი - სათამაშო ბიზნესის ბრუნვამ 52 მლრდ ლარს გადააჭარბა

როგორც ამ რიცხვებიდან ჩანს, საქართველოში აზარტული თამაშები კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და მისი ბრუნვა ყოველწლიურად რეკორდულად მატულობს.რაც შეეხება სხვა მონაცემებს - საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2022 წელს აზარტულ ბიზნესში სულ 10 067 ადამიანი მუშაობდა, საშუალო ხელფასი 2 873 ლარს შეადგენდა. ამასთან, შარშან ამ სექტორში 80.4 მლნ ლარის ინვესტიცია განხორციელდა.აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს საქართველოში მთლიანად ბიზნეს-სექტორის ბრუნვამ 181.8 მლრდ ლარი შეადგინა, ამაში სათამაშო ბიზნესის წილი კი თითქმის 29% შეადგენს. ქვეყანაში, სადაც აზარტული თამაშებით არაერთმა ადამიანმა დაკარგა ქონება, სათამაშო ბიზნესი უფრო დიდია, ვიდრე მშენებლობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ენერგორესურსების ბაზარი და ა.შ. სათამაშო ბიზნესზე მეტი ბრუნვა წილობრივად მხოლოდ საბითუმო და საცალო ვაჭრობაზე (ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი) მოდის - 38%-ით (69.244 მლრდ ლარის ბრუნვა 2022 წელს).ცნობისათვის, 2018 წლიდან აზარტული თამაშების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების საქმიანობის შეფასება დაიწყო ახალი მეთოდოლოგიით. 2018 წლამდე აღნიშნული სექტორის საწარმოების ბრუნვის მოცულობაში აისახებოდა მხოლოდ მოთამაშეთა მიერ ჩარიცხული თანხის მოცულობა, ხოლო ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომლითაც საქსტატი უკვე 2018 წლიდან ხელმძღვანელობს, აღნიშნულ თანხასთან ერთად ბრუნვის მოცულობაში აისახება მოთამაშეთა მიერ ყოველ ჯერზე დადებული ფსონების ჯამი.

1696323064

ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2022 წელს 20.8%-ით გაიზარდა და 181.8...

„საქსტატის“ ინფორმაციით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც.„2022 წელს მისი მოცულობა 71.8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 24.6 პროცენტით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს: 2022 წელს მთლიანი ბრუნვის 65.5 პროცენტი მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 16.1 პროცენტი - საშუალოზე, ხოლო 18.3 პროცენტი - მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 48.6 პროცენტი, საშუალოზე - 23.7 პროცენტი, ხოლო მცირე ბიზნესზე - 27.7 პროცენტი.საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა2022 წელს 101.4 მლრდ. ლარი, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა - 65.8 მლრდ. ლარი შეადგინა. საქონლისა და მომსახურების მთლიანი ყიდვები 24.6 პროცენტით, ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვები 27.0 პროცენტით მეტია გასული წლის მაჩვენებლებზე“,- ნათქვამია ინფორმაციაში.რაც შეეხეება ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა სტატისტიკას, 2022 წელს დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 779.4 ათასი კაცით განისაზღვრა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 4.7 პროცენტით აღემატება. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 43.1 პროცენტი ქალია, ხოლო 56.9 პროცენტი - კაცი.„დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.9 პროცენტი მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 20.3 პროცენტი - საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 39.8 პროცენტი - მცირე ბიზნესზე. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 726.2 ათასი კაცი შეადგინა (გასულ წელთან შედარებით - 5.5 პროცენტით მეტი). საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე - 14 283.9 მლნ. ლარით განისაზღვრა (გასულ წელთან შედარებით - 25.8 პროცენტით მეტი). 2022 წელს საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1 605.9 ლარს გაუტოლდა (გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია 258.3 ლარით), მათ შორის ქალების ხელფასმა შეადგინა - 1 264.0 ლარი (გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა 199.6 ლარით). საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილი ბიზნესი – 1 822.4 ლარი, საშუალო ბიზნესი – 1 862.2 ლარი, მცირე ბიზნესი – 1 187.2 ლარი.2022 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი - 38.1 პროცენტი მოდის ვაჭრობის დარგზე (ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით). მეორე ადგილზეა ხელოვნება, გართობა და დასვენება 29.1 პროცენტიანი წილით, შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა - 9.4 პროცენტიანი წილით, მშენებლობა - 6.0 პროცენტიანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება - 5.1 პროცენტიანი წილით, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება - 3.1 პროცენტიანი წილით, ხოლო დარჩენილი 9.2 პროცენტი კი სხვა დარგებზე ნაწილდება: 2022 წელს ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა (22.2 პროცენტი) და ვაჭრობა (19.2 პროცენტი), შემდეგ მოდის მშენებლობა (16.6 პროცენტი) და ტრანსპორტი და დასაწყობება - 9.5 პროცენტიანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 32.5 პროცენტიანი წილი უჭირავს: 2022 წელს დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით, ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის (საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი), დამამუშავებელი მრეწველობისა და ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების დარგები ლიდერობენ (შესაბამისად 28.5 პროცენტი, 12.2 პროცენტი და 10.0 პროცენტიანი წილებით). თუმცა, სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდის ტრანსპორტისა და დასაწყობების (8.5 პროცენტი), მშენებლობის (8.4 პროცენტი), ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საქმიანობების (5.0 პროცენტი) და განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდებისა დარგის საწარმოებზეც (4.8 პროცენტი).რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში ლიდერობს ქ. თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით: ქ. თბილისი – 76.7 პროცენტი; აჭარის ა.რ. – 6.0 პროცენტი; ქვემო ქართლი – 4.8 პროცენტი; იმერეთი – 4.4 პროცენტი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 2.2 პროცენტი.რეგიონების მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს კვლავ ქ. თბილისი და სხვა რეგიონები შემდეგი თანმიმდევრობით: ქ. თბილისი – 61.9 პროცენტი; აჭარის ა.რ. – 9.0 პროცენტი; ქვემო ქართლი – 8.1 პროცენტი; იმერეთი – 7.1 პროცენტი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 3.6 პროცენტი.რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას რეგიონების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი შემდეგნაირად ნაწილდება: ქ. თბილისი – 62.2 პროცენტი; აჭარის ა.რ. – 9.7 პროცენტი; იმერეთი – 7.6 პროცენტი; ქვემო ქართლი – 6.1 პროცენტი; სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 3.8 პროცენტი“,- ნათქვამია ინფორმაციაში.

1696322231

ფქვილის იმპორტიორისთვის გადასახადი ₾250-მდე იზრდება

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, თენგიზ ნასარიძემ, მთავრობის სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ  არასტანდარტული ვითარებაა, ხორბლის ფასის ფორმირების და, ზოგადად, ლოგისტიკის ნაწილში. იმპორტი მზარდია.. ადასახადის წესდება ქერსა და ქატოზეც, 100 ლარის ოდენობით.ნასარიძე იმედოვნებს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება ძალიან დაეხმარება ადგილობრივ ხორბლის მწარმოებლებს მოყვანილი ხორბლის რეალიზებაში  იმ ფასად, რომ  მათ მოახერხონ  საქმიანობის გაგრძელება.მისი თქმით, ფქვილის იმპორტის საფასურის ზრდა, არ იმოქმედებს  პურის ფასზე,  პურის გაძვირების რისკი არ არსებობს. გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ხორბლის რეალიზებას.ამ გადაწყვეტილებებს წინ უძღოდა აქტიური შეხვედრები, ერთობლივად შემუშავდა დახმარების პაკეტი და, საჭიროებიდან გამომდინარე, დროებითი მექანიზმი. ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, შემდგომში მოხდება ამ გადაწყვეტილებების კორექტირება.

1696317034

დაზარალებულ მევენახეებს 1 ჰექტარზე 3500 ლარს გამოვუყოფთ - ირაკლი ღარიბ...

როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეს დაეხმარება მათ, რომ გამოიყენონ მიზნობრივად  დაზიანებული ვენახის გადარჩენაში და შემდეგ კვლავ აღდგენაში.„მინდა, კიდევ ერთხელ, ჩვენი საზოგადოებისთვის განვმარტო შემდეგი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე დღის წინ. მოგეხსენებათ, რომ კახეთის რეგიონში ახლა მიმდინარეობს ძალიან წარმატებულად რთველი, მე პირად მოვინახულე, ადგილზე ჩავედი და სიტუაცია არის ძალიან კარგი.ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით ჩვენს ხალხს. მევენახეებს, სამწუხაროდ, ძალიან ბევრს დაესეტყვა ათასობით ჰექტარი ვენახი, განადგურდა მათი მოსავალი, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვთქვით, რომ, რა თქმა უნდა, ამ დაზიანებულ ყურძენს ჩავიბარებთ და ჩავიბარეთ კიდევაც, უკვე დაწყებულია პროცესი. 20 მლნ ლარის ღირებულების დაზიანებული, დასეტყვილი ყურძენი უკვე ჩაბარებული გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ვინაიდან მათ ზიანი მიადგათ, გადავწყვიტეთ,  როგორც 2 წლის წინ გავაკეთეთ, ახლაც გვინდა დავეხმაროთ დაზარალებულ მევენახეებს და დაზიანებულ 1 ჰექტარზე 3500 ლარი გამოვუყოთ დახმარების სახით.ვფიქრობ, ეს დაეხმარება მათ, რომ გამოიყენონ მიზნობრივად ამ დაზიანებული ვენახის გადარჩენაში და შემდეგ კვლავ აღდგენაში", -  განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

1696244157

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან - წმინ...

გასულ კვირაში გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, აგვისტოში სებ-მა 110 მილიონი აშშ დოლარი შეისყიდა, რაც მართალია წინა თვეებთან შედარებით უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც საკმაოდ სოლიდური ოდენობაა. თიბისი კაპიტალი ინარჩუნებს შეფასებას, რომ სავალუტო შემოდინებების მხრივ, ნეგატიური დინამიკისათვის, საკმაოდ ძლიერი შოკია საჭირო, რაც არსებულ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში არ იკვეთება.გაეცანით პუბლიკაციის სრულ ვერსიას ბმულზე.

1696236563

2023 წლის აგვისტოში მშპ-ს ზრდამ 5.8% შეადგინა

როგორც „საქსტატის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, 2023 წლის აგვისტოში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, მშენებლობა, დამამუშავებელი მრეწველობა და ვაჭრობა.„კლების ტენდენცია დაფიქსირდა უძრავი ქონების, ტრანსპორტისა და დასაწყობების და ინფორმაციის და კომუნიკაციის სექტორებში“, - ნათქვამია ინფორმაციაში.

1695973763

ქონების გადასახადით დაბეგვრის პრინციპების ძირეული ცვლილება განიხილება...

ამის შესახებ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით სონღულაშვილმა, ქონების გადასახადით დაბეგვრის წესის შეცვლაზე ოპოზიციონერი დეპუტატის, რომან გოცირიძის კანონპროექტის განხილვისას განაცხადა.სონღულაშვილის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროში ქონების გადასახადის რეფორმაზე მუშაობა მიმდინარეობს. როგორც მან აღნიშნა, საკითხი ერთიან კონტექსტში იქნება განხილული და წარმოდგენილი და ამიტომ პარლამენტის მიერ ცალკეული ინიციატივების მიღება მიზაშეწონილი არ არის.რაც შეეხება დეპუტატ რომან გოცირიძის მიერ ინიცირებული პროექტს, ის ქონების გადასახადით დაბეგვრის კრიტერიუმებისა და განაკვეთების ახლებურად ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს. როგორც ინიციატორმა აღნიშნა, მოქმედი ნორმა ჯერ კიდევ 20 წლის წინ მიიღეს და ინფლაციისა და შემოსავლების ზრდის გათვალისწინებით, მოძველებულია.გოცირიძის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებული პროექტის მიხედვით, ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთი დიფერენცირება გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით უნდა განისაზღვროს. კერძოდ, 150 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის იყოს საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.05 პროცენტისა და არაუმეტეს 0.1 პროცენტის; 150 000-დან 500 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის - საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.4 პროცენტისა და არაუმეტეს 0.6 პროცენტის. 500 000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის კი - საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8 პროცენტისა და არაუმეტეს 1 პროცენტის.“აქედან გამომდინარე, იცვლება მოქმედი რედაქციით არსებული 100 000 ლარამდე შემოსავლის ზღვარი და საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც შეადგენდა არანაკლებ 0.05 პროცენტს და არა უმეტეს 0.2 პროცენტს. ასევე, იცვლება 100 ლარის ან მეტი შემოსავლის ზღვარი და საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც იყო არანაკლებ 0.8 პროცენტისა და არა უმეტეს 1 პროცენტის.საგადასახადო ცვლილების თანახმად, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონება (გარდა მიწისა), თუ ამ პირის ოჯახის მიერ მიმდინარე კალენდარული წლის წინა წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები არ აღემატება 60 000 ლარს. შესაბამისად, ამჟამად მოქმედი 40 000 ლარიანი ზღვარი 60 000 ლარამდე იზრდება“, - განმარტა გოცირიძემ კანონპროექტის წარდგენისას.

1695895477

„ჩვენი ამოცანაა, საბანკო-საფინანსო სისტემა, რომელიც ძლიერი და რეგიონში...

„საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში  ქვეყნის ეკონომიკის 75%-ია გაერთიანებული. ჩვენთან ეკონომიკის, თითქმის ყველა სექტორია წარმოდგენილი. რასაკვირველია, ისეთ მარეგულირებელთან, როგორიც საქართველოს ეროვნული ბანკია, ხშირი კომუნიკაცია გვაქვს. ეს ემსახურება ქვეყნის, ბიზნესის განვითარებასა და ეკონომიკის გაძლიერებას. ჩვენი ამოცანაა, საბანკო-საფინანსო სისტემა, რომელიც ძლიერი და რეგიონში გამორჩეულია, კიდევ უფრო გაძლიერდეს.ჩვენი ხედვები და მოსაზრებები, რაც ეროვნულ ბანკში გავაჟღერეთ, დარწმუნებულები ვართ, ორ რამეს მოემსახურება: პირველი, ეს არის დადებით ზეგავლენას მოხდენა საპროცენტო განაკვეთების შემცირებაზე, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ბიზნესისთვის. მეორე, ლიკვიდურობა უფრო მეტად გაიზრდება, ანუ უფრო მეტი თანხისა და რესურსების მიწოდება გახდება შესაძლებელი ბაზრისთვის.ზოგადად, ეკონომიკის განვითარება თითოეული ჩვენგანის კეთილდღეობის საწინდარია. თუ გვინდა გვქონდეს ძლიერი ქვეყანა, უნდა გვქონდეს ძლიერი ეკონომიკა. ძლიერი ეკონომიკა კი უნდა შექმნას ბიზნესმა. ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, რომ ამას ყველამ ერთად მივაღწიოთ“, - განაცხადა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა, სოსო ფხაკაძემ.

1695887747

ტურიზმი ჩიხში შედის: მომსახურების დონე ევროპულს ბევრად ჩამორჩება, ფასე...

საქართველოში მსყიდველუნარიანი ტურისტების დიდი სიმცირეა. ტენდენციაზე სექტორის წარმომადგენლები დაუფარავად საუბრობენ, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მომსახურების მაღალი ტარიფია, რაც ხშირ შემთხვევაში ტურისტული სერვისის ხარისხთან შეუსაბამოა. ტარიფები კი იმდენად მაღალია, რომ ადგილობრივი დამსვენებლები მშობლიურ კურორტებს უკვე ქვეყნის გარეთ დასვენებას არჩევენ, მათ შორის უკვე საბერძნეთსა და ბულგარეთშიც კი. რაც შეეხება ეგვიპტესა და თურქეთს, ტარიფები ამ ქვეყნებში გაცილებით იაფია, ვიდრე საქართველოში.საუბარი არ არის მხოლოდ სასტუმროებისა და რესტორნების ხარჯზე, ძვირია აბსოლუტურად ყველა ტურისტულის სერვისი, მათ შორის, გასართობი სივრცეები, ნაკრძალები  და სხვა, რაც მოთხოვნაზე უარყოფითად მოქმედებს.ის, რომ პრობლემა საკმაოდ მასშტაბურია, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძეც ადასტურებს. 2022 წელთან შედარებით, ქვეყანაში  შემცირებულია მხარჯველუნარიანი ტურისტების რაოდენობა:„სტატისტიკის თანახმად პირველ ადგილზე რაოდენობრივად რუსი ტურისტია, შემდეგ მოდის სომხეთი, თურქეთი და შემდეგ არის ევროპის ქვეყნები.  2022 წელს ტურისტების ხარჯვითი ნაწილი გაზრდილი იყო სხვა წლებთან შედარებით. ამ ფაქტორის განმსაზღვრელი იყო დასავლეთ ქვეყნების ტურისტი. მსყიდველუნარიანმა ტურისტმა მოიმატა ე.წ. ზურგჩანთიან ტურისტთან შედარებით, 2023 წელს კი სიტუაცია საპირისპიროდ შებრუნდა,“ - აღნიშნა ბურჯანაძემ ,,კომერსანტთან" საუბრისას.მან ჰორეკა სექტორში ევროპული სტანდარტების დანერგვაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ხარისხის გაუმჯობესებაზე და სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ამაში იგულისხმება კვალიფიციური კადრების მომზადებაც, რისთვისაც სექტორი სახელმწიფოსთან აქტიურად თანამშრომლობს და მონაწილეობს დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის ჩამოყალიბებაში, რომელმაც უნდა შექმნას პროფესიული სასწავლებლების პლატფორმა და მოიზიდოს ამ სფეროში დასაქმების მსურველი ადამიანები.,,ბიზნესი თვითონ მისცემს მიმართულებას, თუ რა მოთხოვნა აქვს დღეს ბაზარს და შესაბამისად გაიზრდება იმ ადამიანების შესაძლებლობები, რომელთაც ამ სფეროში დასაქმების სურვილი აქვთ. კვალიფიციური ადამიანები მაღალანაზღაურებად კადრებად იქცევიან,“ - განაცხადა რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელმა.ის, რომ საქართველოში მხარჯველუნარიანი ტურისტი იშვიათობაა, სპეციალისტებიც ადასტურებენ. პროფესორ ნიკა კვარაცხელიას თქმით, თუ ვინმე ფულს ხარჯავს საქართველოში, ძირითადად, აზარტულ თამაშებში. მსგავსი პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ანალოგიური გამოწვევის წინაშე მსოფლიოს ბევრი ქვეყანაა.,,მნიშვნელოვანია, სწორად გავიგოთ,  რომელია მხარჯველი  და არამხარჯველი ტურისტი. ვიზიტორი, რომელიც შედის 4 და 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში, უკვე მხარჯველია. თუნდაც რომ მეტი არ დახარჯოს, 300-400 დოლარს მარტო დღიური საცხოვრებლისთვის იხდის. აქ არის გასათვალისწინებელი სათამაშო ბიზნესის ფორმაც. სასტუმროებში განთავსებული კაზინოები მუშაობენ აქტიურად, რაც ტურისტს ასევე აინტერესებს.არ არის მარტივი, რომ ქვეყანამ მხარჯველი ტურისტი მოიზიდოს, საბერძნეთიც კი, რომელიც ჩვენთან შედარებით, განვითარებული ქვეყანაა, ამ მხრივ პრობლემას აწყდება", - განაცხადა კვარაცხელიამ და დასძინა, რომ ვერ გაიზიარებს ბოლოდროინდელ მოსაზრებას, თითქოს რუსები ნაკლებ ფულს ხარჯავენ საქართველოში.,,ვინმე თუ ფიქრობს, რომ საქართველოში რუსები ნაკლებ ფულს ხარჯავენ, ასე ნამდვილად არ არის. ტაჯიკეთიც კი, რომელიც პატარა ქვეყანა, ყოველწლიურად 1,2 მილიონ რუს ტურისტს მასპინძლობს. თვითონ ამერიკელების რაოდენობა რამდენია და რამდენს ხარჯავენ დღეში, ესეც არის მნიშვნელოვანი. ერთი ამერიკელი გვირჩევნია ერთ რუსს, მაგრამ ისინი არ ჩამოდიან, ხოლო ერთი ტურისტის ხარჯს არ შეუძლია დიდი მოგების მოტანა, სარგებელი მოაქვს მხოლოდ დიდი რაოდენობის ხალხს. ამ თვალსაზრისით, მართალია, საამიროები ბევრს ხარჯავენ, მაგრამ მათ გართობის და მოგზაურობის სხვა ინტერესები აქვთ.ებრაელებიც კი, მიუხედავად, რომ მდიდარი ხალხია, საქართველოში არ ჩამოვლენ, გარდა მოთამაშე ან აქედან წასულებისა, რომლებსაც არც ისე ბევრი ფული აქვთ, მაგრამ უყვართ საქართველო. აქ დიდი პრობლემაა მომსახურების ხარისხი, რომელიც ტარიფს ანკლებად ან თითქმის ვერ პასუხობს და ამ მიმართულებით სერიოზული მუშაობაა ჩასატარებელი", - აღნიშნა ნიკა კვარაცხელიამ.მხარჯველუნარიანი ტურისტების სიმცირეზე ისაუბრა ,,ბიზნეს-რეზონანსთან" ტურიზმის სპეციალისტმა მანანა ალადაშვილმა, რომლის შეფასებითაც, სანახაობა არის, მაგრამ მომსახურების დონით ევროპულ სტანდარტთან მკვეთრი ჩამორჩენა გვაქვს.,,მხარჯველი ტურისტი განსაკუთრებული კატეგორიაა. საქართველო ასეთი მოგზაურებით განებივრებული არ არის. დიდ პრობლემას ქმნის მაღალი ტარიფები, რაც ტურისტულ აქტივობებზე ნეგატიურად აისახება. სასტუმროებში დასვენებისა და კვების ხარჯი არის განსაკუთრებით გაზრდილი, ხოლო ვიზიტორები ვერ იღებენ იმ ხარისხის მომსახურებას, რასაც იხდიან. განსაკუთრებით ეს ეხება კვების ობიექტებს, სადაც ფასები ბოლო 2 წელიწადში 70%-მდე ასწიეს, 25-30%-ის ფარგლებში ტრანსპორტით მომსახურებაც გაძვირდა. გადაადგილება უკვე საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამ დროს მომსახურების ხარისხი არაადეკვატურია.საბოლოოდ ცუდი წრე შეიკრა:ევროპიდან ნაკადები ბოლო პერიოდში მკვეთრად შემცირდა, არ არის ის რაოდენობა, როგორიც უნდა იყოს. ბევრი რამ გვაქვს დასახვეწი, სანახაობა არის, მაგრამ მომსახურების დონე ევროპულს ბევრად ჩამორჩება, ფასებით კი უკვე მათ ვუტოლდებით. ამიტომ, ვისაც ფული აქვს, სხვა ქვეყანაში მიდის. მაღალი ფასის გამო საქართველოში დასვენების ალტერნატივა ადგილობრივებისთვისაც კი უცხოური ქვეყნები გახდა, ევროპის მიმართულება ამ მხრივ საკმაოდ გააქტიურებულია", - აღნიშნა ალადაშვილმა ,,ბიზნეს-რეზონანსთან" საუბრისას.წყარო: resonancedaily.com

1695807374

„ქვეყანაში დაახლოებით 40%-ითაა გაზრდილი ხორცის იმპორტი, საჭიროა მაღალპ...

როგორც ფერმერი, ბექა გონაშვილი გადაცემა "ბიზნესპარტნიორთან" აცხადებს, ბოლო ორი თვის მონაცემებით, სექტორის იმპორტზე დამოკიდებულება მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი.მისივე ინფორმაციით, ქვეყანაში დაახლოებით 40%-ითაა გაზრდილი ხორცის იმპორტი. სწორედ ამის აღმოსაფხვრელად, გონაშვილის ვარაუდით, საჭიროა მაღალპროდუქტიული ჯიშების ქვეყანაში შემოყვანა, რომელიც შეიძლება ცხოველის სულადობის რაოდენობას მნიშვნელოვნად შეამცირებს, თუმცა მაღალპროდუქტიულობას გაზრდის."სექტორში ძირითად გამოწვევად, კვლავ ცოდნა და გამოცდილების არქონა რჩება. აღნიშნული მასტიმულირებელი პროგრამის ფარგლებში, სესხის ვადები, რომელიც ამ დრომდე 4 წლის განმავლობაში 11%-ის სუბსიდირებას გულისხმობდა, გადაიხედა. ვფიქრობ ეს  საჭიროც იყო, რადგან სოფლის მეურნეობაში და მით უმეტეს მეცხოველეობაში, აღნიშნული ვადა საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ ფერმერმა თანხის სრულად ამოღება და სესხის დაფარვა შეძლოს.პროგრამა მუშა პროცესშია და ვფიქრობ, რომ ვადა 7 წლამდე გახანგრძლივდება, რაც ერთის მხრივ, ფერმერს შესაძლებლობას მისცემს, რომ სესხი უფრო დიდ ვადაზე გადაავადოს და ყოველთვიური გადასახადი ნაკლები შეიტანოს. ბანკების შემთხვევაში კი, საფინანსო ინსტიტუტებს  შესაძლებლობა ექნებათ ფერმერებზე უფრო მეტი სესხი გასცენ," - აცხადებს გონაშვილი.გარდა ამისა, სტიმულირების პროგრამის ფარგლებში მეხორცული მიმართულებით სასუქი მეურნეობის მოწყობაც მოხდება, რომელზეც შედარებით ნაკლები სასესხო პერიოდი იქნება დაფინანსებული.გონაშვილის განმარტებით, პროგრამა ფერმერებს ჩარჩოში მოაქცევს, რომლის ფარგლებშიც  მოქმედება შეეძლებათ. მაგალითისთვის, კონკრეტული სანაშენე პირუტყვების შემოყვანა იქნება ნებადართული, რომელთა სახეობებიც ამ დროისათვის უკვე შერჩეულია. თუმცა,იქიდან გამომდინარე, რომ პროგრამა დამუშავების პროცესშია, შესაძლოა ცვლილებებიც შევიდეს.მიმდინარე კვირის ბოლომდე, კერძო სექტორის მხრიდან სამინისტროს საბოლოო უკუკავშირი უნდა მიეწოდოს, რის შემდეგაც დადგენილება გამოიცემა.თუმცა გონაშვილის მტკიცებით, პირველ რიგში საჭიროა ქვეყანაში ცოდნისა და უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა, რომლებიც ცნობიერების ამაღლებაზე აქტიურად იმუშავებენ. სხვა შემთხვევაში ძვირადღირებული პირუტყვის კვლავ სასაკლაოზე გაშვების საჭიროება დადგება.ამ ეტაპზე კონკრეტული ქვეყანა, საიდანაც სანაშენე პირუტყვი შემოვა, ცნობილი არ არის, თუმცა ფერმერი ვარაუდობს, რომ აღნიშნულის იმპორტი ევროპის ქვეყნებიდან მოხდება.business-partner.ge

1695800591