სურსათის უვნებლობის ეროვნული სამსახური უქმდება » ბანკები და ფინანსები

სურსათის უვნებლობის ეროვნული სამსახური უქმდება

მთავარიეკონომიკა 19.11.2010

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეუწყება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური უქმდება და მის ნაცვლად რამდენიმე სამსახური შეიქმნება.
ცვლილებები ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში შედის. კერძოდ, "სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ" და "ვეტერინარიის შესახებ" კანონებში შესატანი ცვლილებების თანახმად, სსიპ "სურსათის ეროვნული სააგენტო" და სსიპ "სურსათის უვნებლობის სააგენტო" შეიქმნება, რომელიც ამავე სამინისტროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ადგილმონაცვლე იქნება.
ამასთან, "ვაზისა და ღვინის შესახებ" კანონში ტექნიკური ცვლილება განხორციელდება და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულ სამსახურის ნაცვლად, "სურსათის უვნებლობის სააგენტო" ჩაიწერება, ხოლო "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" შესატანი ცვლილებებით, სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი "სურსათის უვნებლობის სააგენტო" იქნება.
კანონპროექტი მთავრობის ინიციატივით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა. პარლამენტში კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენები მიმდინარე კვირას გაიმართება.


{custom category="2,4,5,15" template="shortstory_2" aviable="global" from="0" limit="10" cache="no"}